Customer Deals Limited

Place Ad

Can’t find what you are looking for?
Click here: Category Index

SUBTITLER / FOTHEIDEALÓIR

Jobs > Situations Vacant / Galway (Age 17 days) | 230 views

<< Back to Last Page
Job Type Permanent full-time Recruiter Type Employer
Job Category Customer Service, Call Centres & Languages

Additional Info:

Fotheidealóir
TMI, Telegael, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
Is comhlacht rochtana sheirbhísí teilifíse (fotheidil agus
reacaireacht fuaime) é TMI atá lonnaithe sa Spidéal, Co. na
Gaillimhe agus atá mar chuid de Ghrúpa Telegael. Is mian leis
an gcomhlacht Fotheidealóir agus Reacaire Fuaime a fhostú.
Tá Gaeilge agus Béarla d’ardchaighdeán riachtanach.
Bheadh taithí fhotheidealaithe agus teanga
eile mar bhuntáiste, ach níl siad riachtanach.

Seol iarratas chuig: sharon@telegael.com
Roimh: Dé hAoine, 15 Deireadh Fómhair 2021
Is fostóir comhdheiseanna é Telegael.
Price: €0 

Contact

Message: